AUTO mychak DÍLY

když můžu tak pomůžu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky     

 Soukromé objednávky

Je možno objednávat přes internet , e-mailem, telefonicky.
Termín dodání

Pokud je zboží skladem v ČR, dodací doba je 1-7 pracovních dnů. Pokud je zboží skladem u výrobce, dodací doba je obvykle 3-10 pracovních dnů. Pokud zboží není vyrobeno, bude předběžná dodací doba sdělena zákazníkovi individuálně.
 Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

Při objednávce speciálního nebo exkluzivního zboží, vyráběného na zakázku nebo upravovaného na míru dle přání kupujícího, je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50%  z celkové ceny objednávky, dle exkluzivity zboží. Zboží je objednáno až po zaplacení zálohy. Při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je tato záloha nevratná.
Doprava :

Dopravu zboží k zákazníkovi, včetně pojištění při dopravě hradíme . Tato služba je poskytována zákazníkovi zdarma po celém území ČR. Doprava zdarma se vztahuje na elektronické objednávky (internet a e-mail). U objednávek do 1 000,-kč je účtováno přepravné do 100,- Kč. U objednávek zboží ze zahraničí (SRN) se platí poštovné v plné výši

 Úhrada za zboží :

Úhrada za odebrané zboží je v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka).

 Převzetí zboží :

Objednané zboží je možno převzít buď osobně na naší adrese nebo je doručeno přepravní službou po celé ČR. Doporučujeme zboží ihned po převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a ihned nás informujte. Pokud po převzetí zjistíte mechanické poškození (zejména u elektronů), ihned nás o tom informujte. Na pozdější reklamace z důvodu viditeného mechanického poškození nebude brán zřetel.
Záruka 24 měsíců

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.
Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.
 Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. Ta se poskytne v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat. Podmínky reklamace: Zboží máte možnost doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku). Při nedodržení původního způsobu balení a nálepek neručíme za poškození při dopravě. Reklamované zboží musí být čisté. Pokud reklamujete kola nebo pneu, je třeba z nich zout součásti, které nebyly koupeny u nás. Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu. Z provozních důvodů není možno po dobu reklamace zapůjčit zákazníkovi náhradní zboží. Poplatky: V případě uznané reklamace hradíme vzniklé poplatky za dopravu dopravní službou.
 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Prodávajícímu v takovém případě vzniká nárok na úhradu poštovného, neboť se jedná o individuální službu "na míru", dle přání kupujícího.
Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího.
 
 Ochrana dat

Prohlašujeme  a zavazujeme se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svoji potřebu.

 
auto díly , výfuky , Al kola , pneu , příslušenství , prac.kombinézy (i dětské), dílenské vybavení